VEEL GESTELDE VRAGEN

Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?

Vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering is in principe toegestaan. Wel is het zo dat je verplicht bent de uitkerende instantie op de hoogte te stellen van je vrijwilligerswerk en toestemming hiervoor te krijgen. Voor mensen die een sollicitatieplicht hebben, is het belangrijk dat het vrijwilligerswerk je niet van het zoeken naar betaald werk afhoudt. Voor mensen die arbeidsongeschikt zijn, zal gekeken worden of het vrijwilligerswerk geen negatieve invloed heeft op je klachten.

Let er op dat je niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag volgens de Belastingdienst aan onkostenvergoeding ontvangt.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger en waarvoor?

Als je vrijwilligerswerk doet in georganiseerd verband is er vaak een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering.

Mag ik op vakantie als ik vrijwilligerswerk doe?

Als vrijwilliger mag je natuurlijk op vakantie, maar om ervoor te zorgen dat het werk wat je doet wordt overgenomen, is het fijn als je ruim van te voren met je coördinator afspraken maakt over je afwezigheid. Op deze manier kan de coördinator zorgen voor adequate vervanging.

Krijg ik voor het vrijwilligerswerk wat ik doe een onkostenvergoeding?

Een onkostenvergoeding verschilt per organisatie. Sommige organisaties vergoeden alleen de reiskosten, anderen geven een vast bedrag per keer dat je komt werken. Organisaties zijn niet verplicht tot het vergoeden van onkosten. Overleg met je coördinator wat de mogelijkheden zijn en spreek met de organisatie af welke kosten vergoed kunnen worden.

Wat kan ik doen wanneer de persoon die ik bezoek financiële problemen heeft?

Er zijn verschillende instanties die cliënten kunnen helpen bij administratie en schuldhulpverlening. Zij kunnen je verder informeren over een eventueel schuldhulp traject, budgetoverzicht, het persoon gebonden budget en hulp en advies op het gebied van administratie, financiën en schulden.

Je kunt als vrijwilliger ook zelf hiervoor een training volgen, zodat jij de persoon met financiële problemen verder kunt helpen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet langer op huisbezoek ga dan ik zou willen?

Het is soms lastig om je grenzen aan te geven wanneer je vrijwilligerswerk doet. Je kan bij binnenkomst bijvoorbeeld al vertellen tot hoe laat je kunt blijven. Dan zijn de verwachtingen van je bezoek uitgesproken. Wees duidelijk en consequent over afspraken en je rol als vrijwilliger.

Nog meer tips hiervoor krijg je tijdens de training Basisondersteuning vrijwilligerswerk. Wanneer je deze training volgt leer je onder andere wat de grenzen zijn aan je rol als vrijwilliger en hoe hiermee om te gaan.

Ik wil graag vrijwilligerswerk doen, waar kan ik beschikbare vacatures bekijken?

Voor een overzicht aan vacatures en organisaties voor vrijwilligerswerk in Rijswijk kan je terecht op de website van de Vrijwilligerscentrum Rijswijk en op de website van de Vrijwilligersacademie Rijswijk.

Ik heb een klacht, waar kan ik die melden?

Heeft u een klacht over de Vrijwilligersacademie? Laat dat ons weten! Betreft het een klacht over één van de scholingsaanbieders? Laat dat weten aan de desbetreffende organisatie en/of de contactpersoon van de training en aan de Vrijwilligersacademie.

Waar kan ik terecht met goede ideeën en initiatieven voor mijn buurt?

Loop eens binnen bij het Vrijwilligerscentrum in Rijswijk, daar zijn ideeën en initiatieven altijd welkom!

Hoe kan ik me aanmelden voor een training?

Aanmelden kan rechtstreeks via het aanmeldformulier, van de betreffende training. Uw aanmelding gaat na verzending rechtstreeks naar de scholingsaanbieder. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. De scholingsaanbieder zal vervolgens contact met u opnemen om uw deelname te bevestigen, of uw vraag te beantwoorden.

Hoe kan mijn organisatie scholing aanbieden via de Vrijwilligersacademie?

Wilt u als organisatie uw scholing via de Vrijwilligersacademie breder bekend maken? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrum Rijswijk.

Hoe zit het met vrijwilligerswerk en de belasting?

De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 150,- per maand, tot een maximum van € 1.500,- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord bij de Belastingdienst. Hier hoeft dus geen belasting over betaald te worden. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 4,50 per uur ontvangen, en jongeren tot 23 jaar € 2,50 per uur.

De Belastingdienst kijkt ook naar vergoedingen in natura. Een lunch die wordt aangeboden en die terug te vinden is in de financiële administratie, wordt gezien als een onkostenvergoeding in natura en wordt dus meegerekend. Zodra de vergoeding die je krijgt boven de maximaal toegestane bedragen uitkomt, moet je het gehele bedrag met bonnen aan kunnen tonen. Kan je dit aantonen, dan hoeft er alsnog geen belasting betaald te worden over de vergoeding. Kan je dit niet, dan wordt de vergoeding gezien als inkomen en wordt er belasting over geheven.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om eventueel verantwoording af te leggen aan de belastingdienst over ontvangen onkostenvergoeding(en) voor het vrijwilligerswerk.

Is vrijwilligerswerk vrijblijvend?

Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Je maakt met de organisatie waarbij je vrijwilligerswerk doet afspraken over de tijd die je beschikbaar hebt en het werk dat je doet. Afspraak is afspraak. Zo kan de organisatie en haar cliënten op jouw inzet rekenen.

Wat is een VOG en heb ik die nodig?

VOG betekent Verklaring omtrent het Gedrag en is aan te vragen bij de gemeente. Veel organisaties vragen om een verklaring ofwel bewijs van goed gedrag. Overleg met jouw coördinator wat dit precies betekent en of dat voor het vrijwilligerswerk wat jij doet of gaat doen nodig is.

Waarom is het belangrijk dat een vrijwilliger geregistreerd staat?

Registratie betekent voor de vaste vrijwilliger faciliteiten zoals verzekering, attenties, mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering en een eventuele onkostenvergoeding. Voor de organisatie geeft de totale registratie een beeld van de rol die de vrijwilligers innemen in de organisatie. Daar kan dan weer het beleid, budget en de verantwoording ten opzichte van de gemeente op worden afgestemd.

Wat kan ik doen als er grote stiltes vallen tijdens een gesprek met een dementerende?

Het kan soms lastig zijn om contact te leggen met iemand die dementie heeft. Er zijn een aantal technieken beschikbaar die als handreiking kunnen dienen om beter contact te kunnen leggen en te communiceren met dementerenden. Deze kan je leren tijdens trainingen bij de Vrijwilligersacademie Rijswijk. Hier leer je technieken en manieren om gesprekken gemakkelijker te voeren en wederzijds contact te laten ontstaan. Je leert hoe je in je rol als vrijwilliger het beste kunt communiceren en contact maken.

De persoon die ik bezoek begint te dementeren en wil advies en hulp; wat kan ik doen?

Er zijn verschillende organisaties in Rijswijk waar je terecht kan voor vragen, advies en hulp over dementie. Ook organiseren zij vaak diverse activiteiten op het gebied van dementie en geheugenproblemen, zoals lezingen, bijeenkomsten of een alzheimer café. Mensen met dementie, hun naasten en vrijwilligers die werken met dementerende mensen kunnen elkaar hier ontmoeten, ondersteunen en helpen. Je kan ook vragen stellen aan ouderenadviseurs, een huisarts of bij GGZ, overleg met je coördinator voor de juiste doorverwijzing.

Waar kan ik als vrijwilliger terecht voor scholing en ontwikkeling?

Als vrijwilliger in Rijswijk kan je terecht voor scholing en ontwikkeling bij de eigen vrijwilligersorganisatie en bij de Vrijwilligersacademie Rijswijk. Er worden diverse trainingen, workshops, lezingen en bijeenkomsten georganiseerd, Sommige trainingen zijn voor iedereen toegankelijk, andere trainingen kan je volgen wanneer je als vrijwilliger verbonden bent aan één van de partnerorganisaties.

Heb je een wens, idee, vraag of behoefte aan een training of workshop die er niet tussen staat? Of zou je zelf een workshop willen organiseren op het gebied van scholing en ontwikkeling van vrijwilligerswerk? Laat het ons weten! Mail, stem en bepaal mee hoe de agenda van VA Rijswijk  eruit ziet.

Wat maakt vrijwilligerswerk de moeite waard?

Vrijwilligerswerk is de moeite waard, omdat je zinvol werkt doet, een ander helpt en contacten op doet. Door vrijwilligerswerk kan je je talenten ontwikkelen, ervaring opdoen en je netwerk uitbreiden. Je leert nieuwe vaardigheden. Vrijwilligerswerk kan soms een springplank zijn voor een betaalde baan. Er zijn veel mogelijkheden wat je kan doen aan vrijwilligerswerk en het kan daarom een aanvulling en/of afwisseling zijn in je dagelijkse leven. Het is fijn om een ander te helpen, het is interessant werk en daarnaast vooral leuk om te doen. Vrijwilligerswerk biedt een kijkje achter de schermen, je kan sfeer proeven, je ontmoet andere mensen en hoort hun verhalen. Het is waardevol om iets te doen voor anderen en je krijgt er zelf ook veel voor terug!

Volg de basistraining bij de Vrijwilligersacademie Rijswijk om je te oriënteren en na te denken over je drijfveren, motieven en talenten.

Mijn organisatie wil graag een nieuwsitem op deze site plaatsen. Kan dat?

Dat kan! Stuur uw tekst en eventuele foto’s naar info@vrijwilligersacademierijswijk.nl. Het Vrijwilligerscentrum Rijswijk  beoordeelt of uw inzending geschikt is voor publicatie.

Ik heb een vraag over een cursus. Waar kan ik die stellen?

U kunt uw vraag altijd stellen aan de organisatie die de cursus geeft.

Wie zijn de huidige organisaties die hun scholing ook bekend maken via de academie?

Een groot aantal organisaties neemt deel aan de vrijwilligersacademie.


Begrippen

Cursus

Onder een cursus wordt meestal een kortdurende lesperiode verstaan die over het algemeen een (leer)onderwerp behandelt. Een cursus is vaak een aanvulling op een opleiding/interesse.

Kortdurende opleiding, leerprogramma, onderricht, bevat veel theorie en nauwelijks praktijk, vaker dan één keer: kennisoverdracht.

Training

Een training, is vaak korter dan een opleiding of een cursus, duurt meestal één of meerdere dagen. Trainingen zijn er vaak op gericht om je bestaande vaardigheden uit breiden / verder te ontwikkelen.

Kenmerk van een training is dus veel praktijk, veel oefenen. Oefening, het machtig worden van vaardigheden, het aanleren,verbeteren of veranderen van sociale,cognitieve en psychomotorische vaardigheden.

Een training heeft specifieke doelstellingen t.a.v. het verbeteren van de eigen mogelijkheden en prestaties.

Het verschil tussen een cursus en training is de zelfwerkzaamheid. Tijdens een cursus draagt een docent kennis over. Als trainer ga je actief aan de slag met de deelnemers.

Workshop

Een workshop is gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe ideeën, het oefenen van praktijksituaties, actief bezig zijn…!

Een workshop is relatief kort. De tijd varieert van een half uur tot een dagdeel en is eenmalig.

Voorlichting

Het geven van informatie door middel van communicatie, waardoor een geïnteresseerde kan komen tot een betere afweging en tot een keuze bij het nemen van beslissingen en het vormen van meningen in een concrete situatie. Bijvoorbeeld: voorlichting over de verschillende soorten vrijwilligerswerk, voorlichting over veilig vrijwilligerswerk, gezondheidsvoorlichting, budgetvoorlichting, enz.

Bewijs van deelname

Na afloop van een scholing wordt vaak een bewijs van deelname verstrekt. Voorwaarde voor het krijgen van dit bewijs is dat iemand aan alle bijeenkomsten heeft deelgenomen.

Het bewijs van deelname is letterlijk ‘een bewijs dat je hebt deelgenomen aan een bepaalde training, cursus of workshop’. Van een bewijs van deelname wordt gezegd dat je het ontvangt na afloop van een training of workshop, als je geen examen hebt gedaan of portfolio hebt ingeleverd.

Certificaat

Van een certificaat wordt gezegd dat het een officieel bewijs is van met succes geleverde prestaties van een afgerond geheel. Vooraf moet beschreven zijn waar de kandidaat precies aan moet voldoen, wat de eindtermen zijn. Om te zien of iemand voldoet aan de eindtermen kan tussentijds getoetst worden, maar vaak wordt e.e.a. afgerond met een eindtoets of examen.


STAAT JOUW VRAAG ER NIET TUSSEN? STEL JE VRAAG DAN HIER.